Travel Istanbul

If you are planning to go on your next vacation, do not forget to include Turkey in Istanbul on your itinerary. Travelers will surely like many historical and cultural sights. Turkey is a haven for casino enthusiasts. The Turkish city of Kyrenia is home to the largest numbers of casinos in the country

Learn more

Attractions Turkey

Turkey, which offers visitors more culture, attractions and historical sites. The city crosses Europe and Asia, which brings the culture of these two peoples to Istanbul. It is also one of the largest cities in Europe and the world.

Learn more

Hotel Istanbul

It is important to remember that when you are traveling, you do not want to just sit in your hotel, but enjoy the view of the area. There are countless places in Istanbul where you can see something for everyone who can do or enjoy during their holidays or vacations.

Learn more

10 เรื่องน่ารู้ ของประเทศตุรกี

10 เรื่องน่ารู้ ของประเทศตุรกี

วันนี้เรามาดูความสวยงามของประเทศตุรกี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศ 2 ทวีปวันนี้เรามารู้จักประเทศนี้กันให้มากขึ้นและทำความรู้จักเมืองอิสตันบรู เมืองขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามมีวิวที่ใครไปเยือนก็ต้องหลงไหลและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัน 1. ประเทศตุรกีอยู่ที่ไหน…

Read More

ประเทศตุรกี แหล่งรวมความศรัทธาชาวมุสลิม

ประเทศตุรกี แหล่งรวมความศรัทธาชาวมุสลิม

ประเทศตุรกีนั้นมีประเทศแห่งศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับประเทศไทยที่นิยมนับถือศาสนาพุทธ ประเทศตุรกีนั้นขึ้นชื่อมากในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีประจำชาติที่คนทั่วโลกมักให้ความสนใจ ด้วยที่ว่าตุรกีนั้นเป็นเชื้อสายโบราณมาตั้งแต่ยุคหินกลาง ถือว่าเป็นชนชาติที่มีอายุยาวนานที่สุดถึง 4,000…

Read More

5 สถานที่ประเทศตุรกี ต้องไปเยือน

5 สถานที่ประเทศตุรกี ต้องไปเยือน

เมื่อพูดถึงประเทศตุรกี เป็นประเทศที่ที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทำวีซ่าก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย โดยภายในประเทศแห่งนี้นั้นจะเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมอันสวยงาม รวมไปถึงธรรมชาติที่ต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสุดๆ 1.มาร์ดิน  มาร์ดิน หรือ…

Read More
ดูหนังโป๊