ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี

ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี

ในคืนนั้นประชาชนไม่มีปืน พวกเขามีเพียงธงชาติ แต่ที่สำคัญ พวกเขามีความศรัทธา” ผู้นำตุรกีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พลเมืองจำนวนมากเผชิญหน้ากับกองทหารฝ่ายพยายามก่อรัฐประหาร บริเวณสะพานข้ามช่องแคบบอสฟอรัส…

Read More

ชาวตุรกีและข้อห้ามซึ่งคุณควรรู้

ชาวตุรกีและข้อห้ามซึ่งคุณควรรู้

สังคมของชาวตุรกีเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นทั้งสายเลือดและเข้าพิธีแต่งงาน ด้วยการยึดถือธรรมเนียมอันยาวนานมาจากทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศประมาณ 90 %…

Read More