ศาสนาของตุรกี

ศาสนาของตุรกี

ประชากรของตุรกี ประกอบด้วยชาวเติร์กประมาณร้อยละ 80 ชาวเคิร์ดประมาณร้อยละ 20 โดยชาวเคิร์ดจะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อพรมแดนอิรัก…

Read More