เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส

เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่เฮลิโอโปลิสในอียิปต์ สร้างโดยฟาโรห์ธุตโมซิสที่ 1 จักรพรรดิเธโอโดเซียสย้ายมาตั้งไว้ที่อิสตันบูล มีความสูง…

Read More

ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู

ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู หากร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของอีสตันบูล ต้องเริ่มตั้งแต่เมืองไบแซนเทียม (Byzantium) ที่สร้างโดย ชาวกรีกเมื่อ…

Read More

Grand Bazaar ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของอิสตันบูล

เข้าสู่เขาวงกตแห่งการช็อปปิ้งของตลาดในร่มที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเลือกซื้องานฝีมือสวยๆ นับร้อยนับพัน Grand Bazaar (Kapalı…

Read More