ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

Hippodrome of Constantinople หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของนครอิสตันบูล ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง, ศาสนา, ด้านกีฬาและด้านสังคมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์…

Read More

แนะนำที่ท่องเที่ยวอิสตันบลู

แนะนำที่ท่องเที่ยวอิสตันบลู

อิสตันบูล มีประชากร 12.8 ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยุโรป วัฒนธรรมของเขาส่งผลต่อชาวอาหรับในภาคตะวันออกและชาวโรมันทางตะวันตก อดีตอันยาวนานและรุ่งโรจน์ร่ำรวยถึงศิลปะดนตรีการเต้นรำและวรรณกรรมของเขา…

Read More