Ephesus มหานครโบราณแห่งเมืองกรีก

Ephesus มหานครโบราณแห่งเมืองกรีก

Ephesus เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือน ถือเป็นแหล่งโบราณคดีของเมืองกรีกโบราณประเทศตุรกีด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากมายที่ถูกค้นพบ เมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด หอสมุดเซลซุส (The…

Read More

ของดี ของฝาก เมื่อไปเยื่อน ตุรกี

ขึ้นชื่อว่าของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรา เราก็อยากซื้ออะไรที่ หาซื้อไม่ได้นอกจากเราจะไปเยื่อนยังถิ่นของสินค้านั้นจริงๆ เพราะ เวลาเราซื้อไปฝากผู้ใหญ่…

Read More

เมืองมรดกโลกคัปปาโดเกีย ตุรกี

เมืองมรดกโลกคัปปาโดเกีย ตุรกี

เมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกีนั้น เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3 ล้านปีก่อน ที่ทำให้ลาวาและเถ้าถ่านทับถมกันจนเกิดเป็นพื้นดินชั้นใหม่ขึ้นมา…

Read More