ศาสนาของตุรกี

ศาสนาของตุรกี

ประชากรของตุรกี ประกอบด้วยชาวเติร์กประมาณร้อยละ 80 ชาวเคิร์ดประมาณร้อยละ 20 โดยชาวเคิร์ดจะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อพรมแดนอิรัก…

Read More

พิพิธภัณฑ์ฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum

พิพิธภัณฑ์ฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตุรกีที่ห้ามพลาดเด็ดขาด ที่นี่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง มีความผสมผสานระหว่างอิสลามและคริสต์ ข้างในใหญ่ สวยงาม และโอ่โถมาก…

Read More