เบโยกลู (Beyoglu)

ืท่องเที่ยว เบโยกลู ใน อิสตันบูล

เมื่อคุณเดินทางมาเยือนสถานที่ที่มีบรรยากาศของชุมชุนเมือง ซึ่งมีชื่อว่า เบโยกลู คุณจะได้พบกับ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ช้อปปิ้ง…

Read More