ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

Hippodrome of Constantinople หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของนครอิสตันบูล ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง, ศาสนา, ด้านกีฬาและด้านสังคมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์…

Read More