พระราชวัง Beylerbeyi (Beylerbeyi Sarayi)

พระราชวังฤดูร้อนอันเลื่องชื่อของจักรวรรดิออตโตมันแห่งอิสตันบูล มีทิวทัศน์งดงามที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสและเมืองเก่าเมื่อมองจากฝั่งเอเชียของเมืองสองทวีปแห่งนี้ พระราชวัง Beylerbeyi มีความหมายว่า “พระราชวังของราชาแห่งราชา”…

Read More

กำหนดแผนท่องเที่ยวอิสตันบูล

คุณสามารถวางแผนการท่องเที่ยวของคุณโดยการหาข้อมูลในการท่องเที่ยวอิสตันบูลได้โดยตรงจากเว็บไซต์ Jointtravel.com และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google Search โดยใช้หลักไปในโซนเดียวกันหรือใกล้ๆ…

Read More

สภาพภูมิอากาศอิสตันบูล

อิสตันบูลมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นชื้นและมีหิมะตกในบางโอกาสในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่มีความหลากหลายแบบนี้จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของอิสตันบูลสามารถสัมผัสสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของฤดูร้อน 18-27…

Read More