ที่เที่ยวอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีป

อิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส…

Read More

อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์

อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์ ออกตระเวนตรวจทั่วเขตเมืองหลวง เพราะทางเทศบาลเชื่อว่า การปกป้องสัตว์เท่ากับการปกป้องประชาชน และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองอิสตันบูล…

Read More