สภาพภูมิอากาศอิสตันบูล

อิสตันบูลมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นชื้นและมีหิมะตกในบางโอกาสในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่มีความหลากหลายแบบนี้จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของอิสตันบูลสามารถสัมผัสสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของฤดูร้อน 18-27…

Read More