พระราชวัง Beylerbeyi (Beylerbeyi Sarayi)

พระราชวังฤดูร้อนอันเลื่องชื่อของจักรวรรดิออตโตมันแห่งอิสตันบูล มีทิวทัศน์งดงามที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสและเมืองเก่าเมื่อมองจากฝั่งเอเชียของเมืองสองทวีปแห่งนี้ พระราชวัง Beylerbeyi มีความหมายว่า “พระราชวังของราชาแห่งราชา”…

Read More