อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์

อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์ ออกตระเวนตรวจทั่วเขตเมืองหลวง เพราะทางเทศบาลเชื่อว่า การปกป้องสัตว์เท่ากับการปกป้องประชาชน และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองอิสตันบูล…

Read More

มิดยาท (Midyat)

มิดยาท (Midyat) เป็นเมืองในแคว้นมาร์ดินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดบนพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน และเป็นศูนย์กลางของชาวฮูร์เรียมาหลายศตวรรษ จุดเด่นของเมืองนี้คือบรรยากาศในยุคเก่าๆ…

Read More