ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู

ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู หากร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของอีสตันบูล ต้องเริ่มตั้งแต่เมืองไบแซนเทียม (Byzantium) ที่สร้างโดย ชาวกรีกเมื่อ…

Read More

ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู

ประวัติความเป็นมาเมืองอิสตันบลู หากร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของอีสตันบูล ต้องเริ่มตั้งแต่เมืองไบแซนเทียม (Byzantium) ที่สร้างโดย ชาวกรีกเมื่อ…

Read More