วิหารเซนต์ โซเฟีย หรือฮายาโซฟอา

ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) แห่งนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนตะวันตก ยุคไบเซนไทน์(Byzantine) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก…

Read More