แนะนำที่ท่องเที่ยวอิสตันบลู

แนะนำที่ท่องเที่ยวอิสตันบลู

อิสตันบูล มีประชากร 12.8 ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยุโรป วัฒนธรรมของเขาส่งผลต่อชาวอาหรับในภาคตะวันออกและชาวโรมันทางตะวันตก อดีตอันยาวนานและรุ่งโรจน์ร่ำรวยถึงศิลปะดนตรีการเต้นรำและวรรณกรรมของเขา…

Read More