ที่เที่ยวอิสตันบูล วางแผนเที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง

โซนเมืองเก่า ‘สุลต่านอาห์เหม็ด’ (Sultanahmet) เป็นย่านที่รวมพิพิธภัณฑ์ มัสยิด และพระราชวังไว้หลายแห่ง เช่น มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด…

Read More

ที่เที่ยวอิสตันบูล วางแผนเที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง

ที่เที่ยวอิสตันบูลแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกัน โซนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ โซนเมืองเก่า ‘สุลต่านอาห์เหม็ด’ (Sultanahmet) เป็นย่านที่รวมพิพิธภัณฑ์ มัสยิด…

Read More