ที่พักท้องถิ่นในอิสตันบูล

หากคุณพักที่โรงแรมในท้องถิ่นในอิสตันบูลคุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่อยู่ใกล้กับโรงแรมที่คุณให้บริการ หนึ่งในสถานที่ทุกคนจะสนใจในตลาดเครื่องเทศเป็น คนที่อาศัยอยู่ในอิสตันบูลหรือที่เรียกว่า Mercado Misir เรียกว่า…

Read More