อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์

อิสตันบูลเปลี่ยนรถบัสเป็นคลินิกรักษาสัตว์ ออกตระเวนตรวจทั่วเขตเมืองหลวง เพราะทางเทศบาลเชื่อว่า การปกป้องสัตว์เท่ากับการปกป้องประชาชน และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองอิสตันบูล…

Read More