Grand Bazaar ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของอิสตันบูล

เข้าสู่เขาวงกตแห่งการช็อปปิ้งของตลาดในร่มที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเลือกซื้องานฝีมือสวยๆ นับร้อยนับพัน Grand Bazaar (Kapalı…

Read More