Ephesus มหานครโบราณแห่งเมืองกรีก

Ephesus มหานครโบราณแห่งเมืองกรีก

Ephesus เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือน ถือเป็นแหล่งโบราณคดีของเมืองกรีกโบราณประเทศตุรกีด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากมายที่ถูกค้นพบ เมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด

หอสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  มีความสวยงามและขนาดใหญ่มาก มีทางเข้า 3 ทาง บริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์  เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากไปตุรกีเลยแหละ ด้วยความที่อินกับหนังและประวัติศาสตร์ของประเทศแถบนี้อยู่แล้ว ยิ่งทำให้อยากไปสัมผัสสถานที่จริง