เที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง (Istanbul Travel by Yourself)

Istanbul Kart

นครอิสตันบูล (İstanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และการเงินของประเทศตุรกี อิสตันบูลเป็นเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ในสองทวีป คือเอเชียและยุโรป เมืองซึ่งมีคาบสมุทรล้อมรอบ กลายเป็นท่าเรือธรรมชาติ ด้วยโกลด์เดนฮอร์น (Golden Horn, Haliç) ทางตอนเหนือ, บอสฟอรัส (Bosphorus) อยู่ทางทิศตะวันออก และทะเลมาร์มารา (Marmara Sea) อยู่ทางทิศใต้

สภาพภูมิอากาศ
อิสตันบูลมีภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นชื้น และมีหิมะตกในบางโอกาส ในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่มีความหลากหลายแบบนี้ จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของอิสตันบูล สามารถสัมผัสสภาพอากาศ ที่แตกต่างกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของฤดูร้อน 18-27 °C และอุณหภูมิจะสูงถึง 35 °C ในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปี ส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาว 2-7 °C และอาจมีหิมะตก ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม

โดยช่วงเวลาที่มีสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมที่สุดสำหรับท่องเที่ยว คือ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน) และต้นฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม)