ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จตุรัสด่านอาห์เหม็ด

Hippodrome of Constantinople หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของนครอิสตันบูล ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง, ศาสนา, ด้านกีฬาและด้านสังคมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantine) ในปัจจุบันที่แห่งนี้ก็คือ Sultanahmet Square (Sultanahmet Meydanı) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี

คำว่า Hippodrome มาจากคำในภาษากรีกโบราณ 2 คำ ได้แก่ คำว่า “Hippos” หมายถึง ม้า และคำว่า “Dromos”หมายถึง ทางหรือเส้นทาง ด้วยเหตุนี้บางครั้งที่นี่จึงถูกเรียกในภาษาตุรกีว่า “Atmeydanı” ซึ่งหมายถึง “จัตุรัสม้า” นั่นเอง ซึ่งในอดีตงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือการแข่งม้าที่เรียกว่า “จีรีด (Jereed, ตุรกี: Cirit)เป็นกีฬาแข่งม้าแบบดั้งเดิมของตุรกี ที่นักกีฬาในแต่ละทีมจะแข่งขันกันทำคะแนนจากการขว้างหอกไม้ทื่อไปยังฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ขี่ม้าไปด้วย

แม้ว่าโครงสร้างแบบสมบูรณ์ของ Hippodrome จะไม่มีให้เห็นในปัจจุบันแล้ว แต่คุณสามารถเยี่ยมชมวัตถุโบราณและอนุสรณ์สถานที่ยังคงเก็บรักษาไว้ในบริเวณ Sultanahmet Square ได้แก่ เสางู (Serpent Column), เสาโอเบลิสก์ของธีโอโดซีอุส (Obelisk of Theodosius), เสาโอเบลิสก์วอลล์ (Walled Obelisk) และน้ำพุเยอรมัน (German Fountain) เป็นต้น