สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)

มา istanbul ใช่ว่าจะมีแต่คาสิโน แต่สถานที่ท่องเที่ยว ยังมีอีกมากมาย ที่รอให้ท่านมาเยือน วันนี้เรามาดู สถานที่ท่องเที่ยวแนว ประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ ใน istanbul กัน

ชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่าโดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์