สภาพภูมิอากาศอิสตันบูล

อิสตันบูลมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นชื้นและมีหิมะตกในบางโอกาสในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่มีความหลากหลายแบบนี้จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของอิสตันบูลสามารถสัมผัสสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

  • สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของฤดูร้อน 18-27 °C และอุณหภูมิจะสูงถึง 35 °C ในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปี ส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาว 2-7 °C และอาจมีหิมะตกระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
  • โดยช่วงเวลาที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมที่สุดสำหรับท่องเที่ยว คือ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน) และต้นฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม)