สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิสตันบูล

 Attractions in Istanbul

สุเหร่าสีน้ำเงิน หรือ Blue Mosque (Sultanahmet Mosque)

 Attractions in Istanbul

มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)หรือที่รู้จักกันในนามสุเหร่าสีน้ำเงิน  (Blue Mosque)เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1609 – 1616 ในสมัยของสุลต่านอาห์เมตที่ 1 มัสยิดสุลต่านอาห์เมตเป็นมัสยิดแห่งเดียวในตุรกีที่มีหอมินาเร็ต (หอสวดมนต์) 6 หอ การเรียกชื่อว่าสุเหร่าสีน้ำเงินนั้นมาจากกระเบื้องสีน้ำเงินสดใส มัสยิดนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมคลาสสิกออตโตมัน โดมกลางมีความสูงถึง 43 เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง 33.4 เมตร มัสยิดประกอบด้วยหน้าต่างทั้งหมด 260 บาน

วิหารเซนต์โซเฟีย หรือ Hagia Sophia (Aya Sofya)

 Attractions in Istanbul

วิหารเซนต์โซเฟีย ถือเป็นหนึ่งในแปดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของตุรกีที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม วิหารเซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน ที่มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กได้เข้ามาครองเมือง จึงได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าเมื่อปี ค.ศ.1453 โดยการฉาบปูนทับกำแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารเซนต์โซเฟียหรือสุเหร่าฮาเกียเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยทุกวันนี้ยังคงบรรยากาศของความเก่าและขลังอยู่เต็มเปี่ยม

หากใครมีเวลาในการท่องเที่ยวไม่นานนักและไม่ต้องการต่อคิวเพื่อเข้าเยี่ยมชมวิหารเซนต์โซเฟีย เราขอแนะนำให้ใช้บัตรเข้าชมวิหารเซนต์โซเฟียด้วยช่องทางพิเศษ 

ฮิปโปโดรม หรือ Hippodrome

ฮิปโปโดรมแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Hippodrome of Constantinople) หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ถูกสร้างขึ้นใช้ในการแข่งม้าโดยชาวโรมัน เดิมทีสถานที่นี้ถูกใช้สำหรับการแข่งรถม้าและกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมทางการเมือง, ศาสนา, และด้านสังคม สนามนี้สามารถบรรจุคนมากกว่า 100,000 คน ปัจจุบันนี้เหลือเนุสาวรีย์อยู่เพียง 3 ชิ้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่งเธโดเซียส, เสาบรอนซ์รูปงู และเสาคอนสแตนติน

เราขอแนะนำให้ลองใช้บริการทัวร์อิสตันบูลอย่างทัวร์ชมสถานที่สุดคลาสสิกของอิสตันบูล หรือ ทัวร์อนุสรณ์สถานไบแซนไทน์และออตโตมันแบบเต็มวัน เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ฮิปโปโดรม , สุเหร่าสีน้ำเงิน ,และวิหารเซนต์โซเฟียเพราะคุ้มค่ากับราคาจริงๆ

พระราชวังทอปกาปี หรือ Topkapi Palace  (TopkapıSarayı)

พระราชวังทอปกาปี หรือ Topkapi (TopkapıSarayı) สร้างโดย สร้างโดยจักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต (MEHMET THE CONQUEROR)แห่งอาณาจักรออตโตมัน เมื่อปี ค.ศ. 1478 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังทอปกาปีขึ้นบนจุดที่สามารถเห็นช่องแคบบอสฟอรัส และโกลเด้นฮอร์นได้อย่างชัดเจนหลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี 1996 พระราชวังทอปกาปิ ในอดีตเป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายพระองค์  จนปัจจุบันพระราชวังได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1924 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ม และประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1985

หากใครมีเวลาในการท่องเที่ยวไม่นานนักและไม่ต้องการต่อคิวเพื่อเยี่ยมชมพระราชวังทอปกาปี เราขอแนะนำให้ใช้บัตรเข้าชมพระราชวังทอปกาปีด้วยช่องทางพิเศษ 

ป้อม Yedikule Fortress

ป้อม Yedikule Fortress ถูกออกแบบให้เหมือนกับประตูชัยในช่วงยุคไบแซนไทน์ โครงสร้างหลักประกอบด้วยป้อมปราการที่มีหอคอย 4 หอคอย ต่อมามีการเพิ่มหอคอยอีก 3 หอคอยให้กับป้อมปราการหลังจากการยึดครองอิสตันบูลและในเวลานั้นก็ถูกตั้งชื่อว่า Yedikule Dungeons ป้อม Yedikule Fortress ถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของตุรกีก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

Yenikapı Harbour

Yenikapı Harbour ถือว่าเป็นหนึ่งในประตูสำคัญของอิสตันบูล เพราะเป็นท่าเรือสำคัญบนชายฝั่งทะเลมาร์มารา ตั้งอยู่ภายในเขตชายแดนของจังหวัด Fatih ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีท่าเรือธีโอโดซีอุสซึ่งเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดของจักรวรรดิไบแซนไทน์

กำแพงคอนสแตนติน (Walls of Constantine)

กำแพงคอนสแตนติน คือ กำแพงเมืองประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 สร้างโดย Byzantine Emperor Theodosius กำแพงคอนสแตนติน ได้รับความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งมีการบูรณะภายหลัง

สะพานกาลาตา (Galata Bridge)/หอคอยกาลาตา (Galata Tower)

 Attractions in Istanbul

หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็นหอคอยหินยุคสไตล์โรมัน ทรงกระบอกขนาดเก้าชั้น มีความสูง 66.90 เมตร เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมืองอิสตันบูลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุด ของทะเลตรงทางเข้าโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn)ถูกสร้างขึ้นในปีค. ศ. 1348 โดยมีสะพานชื่อว่า สะพานกาลาตา (Galata Bridge) เป็นตัวเชื่อม เมืองเก่าและเมืองใหม่เข้าด้วยกัน

พระราชวังโดลมาบาเช หรือ (Dolmabahçe Palace)

 Attractions in Istanbul

พระราชวังโดลมาบาเชสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) เป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีหรูหราอลังการมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในฝั่งยุโรปของช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเชทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญของจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1856 ถึง 1922

คุณสามารถเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเชด้วยช่องทางพิเศษพร้อมไกด์ โดยไม่ต้องต่อคิวซื้อบัตรเข้าชม สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่นี่: พระราชวังโดลมาบาเชพร้อมไกด์ทัวร์และทางเข้าพิเศษ

หรือถ้าหากใครอยากได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ก็สามารถซื้อทัวร์เพื่อออกสำรวจอีกมุมหนึ่งของเมืองอิสตันบูลที่นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ค่อยได้สัมผัส อย่างทัวร์สะพานบอสฟอรัส (Bosphorus Bridge), เนินเขาชามลึจา (Camlica Hill) พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce Palace) 

แหลมโกลเดนฮอร์น (Golden Horn)

แหลมโกลเดนฮอร์น เป็นแหลมที่ยื่นสู่ทะเลมาร์มาร่าทางฝั่งตะวันตกของอิสตันบูล ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิพิชัยการรบและเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบของกองทัพเรือแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์

ช่องแคบบอสพอรัส (Bosphorus Strait)

 Attractions in Istanbul

ช่องแคบบอสพอรัส หรือ ช่องแคบอิสตันบูล เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้ คือ การล่องเรือในช่องแคบบอสฟอรัส ชมทิวทัศน์ระหว่างสองทวีปยุโรปและเอเชีย

  • ลองมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษระหว่างมาเที่ยวที่อิสตันบูล ด้วยการล่องเรือสำราญครึ่งวันเพื่อชมช่องแคบบอสฟอรัสด้วยทัวร์ล่องเรือสำราญชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) ยามบ่าย 
  • ร่วมล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส พร้อมดื่มด่ำไปกับการการแสดงและชมพระอาทิตย์ตกดินระหว่างรับประทานอาหารเย็นด้วยทัวร์ล่องเรือชมความบันเทิงและรับประทานอาหารเย็นที่ช่องแคบบอสฟอรัส ในอิสตันบูล

Balat

 Attractions in Istanbul

ย่าน Balat ตั้งอยู่บนชายฝั่งของ Golden Horn และมีทิวทัศน์ที่น่าหลงใหลและดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยถนนแคบๆ และบ้านเรือนเก่าแก่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์  ในขณะที่เดินเล่นไปตามท้องถนน คุณจะสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีสีสันที่มีเอกลักษณ์

Aqueduct of Valens

Aqueduct of Valens เป็นที่รู้จักในตุรกีชื่อ Bozdogan Aqueduct ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยจักรพรรดิโรมัน Valens ซ่อมแซมหลายครั้งในยุคจักรวรรดิออตโตมันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของอิสตันบูลในปัจจุบัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

คุณสามารถสำรวจเมืองอิสตันบูลและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองได้ด้วยตัวเองโดยทัวร์รถบัสเปิดประทุน Hop-On Hop-Off

ถ้าหากคุณวางแผนที่จะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ลองซื้อบัตร Istanbul Welcome Card แทนการซื้อบัตรบัตรอิสตันบูลการ์ด เพราะ บัตร Istanbul Welcome Card นี้ไม่เพียงใช้กับระบบขนส่งสาธารณะเท่านั้น แต่ยังสำหรับใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) พิเศษที่สุด คือ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือ Bosphorus ได้อีกด้วย