สถานที่ท่องเที่ยวที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี TURKEY

อิสตันบูล เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี และเป็นนครแห่ง 2ทวีป ระหว่างยุโรปและเอเชีย อีกทั้งเป็นเมือง 3 จักรวรรดิ ที่มีทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน เมืองที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้มีประวัตศาสตร์วัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า 2,600 ปี จึงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนจำนวนมาก กิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยว คือการล่องเรือผ่านช่องแคบแบ่งทวีป เพราะตุรกีขึ้นชื่อว่าเป็น “ดินแดนสองทวีป” มาจากสภาพภูมิศาสตร์การแบ่งทวีปเอเชีย-ยุโรปของเมืองอิสตันบูล โดยมี “ช่องแคบบอสฟอรัส” คั่นกลาง เพื่อชมทัศนียภาพของบ้านเรือนและวิถีชีวิตริมฝั่ง และจะสวยงามมากในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ผลิ การร่องเรืองจะใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง แต่สามารถชมวิวได้ถึง 2 ทวีป ถือว่าคุ้มค่ามาก

วิหารเซนต์ โซเฟีย หรือฮายาโซฟอา ถือเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองอิสตันบลู วิหารแห่งนี้ถ้ามองภายนอกอาจจะดูธรรมดา แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสข้างในจะดูสวยงามมากเพราะภายในวิหารใช้กระจกสีประดับดูหรูหรา เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีก และโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย

จุดเด่น คือ มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหาร ภายในมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงความงดงามมาจนทุกวันนี้

The Blue Mosque หรือ สุเหร่าสีฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของอิสตันบลู สุเหร่าสีฟ้า มีอีกชื่อเรียกนึงว่าสุเหร่า สุลต่านอาห์เมตที่ 1 เพราะสร้างขึ้นในสมัย สุลต่านอาห์เมตที่ 1 ออกแบบโดย เมห์เมต อาอา เขามีแรงบันดาลใจที่ต้องการแสดงให้รู้ว่าเขามีความสามารถเหนืออาจารย์ ที่สร้างวิหารเซนต์ โซเฟีย เขาจึงออกแบบสุเหร่าสีฟ้าอย่างอลังการ โดยตัวมัสยิดหันหน้าเข้าหาวิหารเซนต์โซเฟีย เป็นการประชันความยิ่งใหญ่ซึ่งกันและกัน

Grand Bazaar เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของอิสตันบูลมีร้านค้ากว่า 4,500ร้าน มีถนนให้เดินกว่า 60 สาย ซึ่งใหญ่กว่าตลาดจตุจักรประมาณ 3 เท่า ถ้าใครมีโอกาสแวะมาตลาดนี้แล้วไม่หลงถือว่าสุดยอดมาก เพราะตลาดแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นเขาวงกตดีๆนี่เอง

ตลาดแกรนด์บาซาร์ แบ่งเป็นสองโซนด้วยกันคือ โซนที่มีหลังคา ใครที่ไปช้อปปิ้งที่นี่สามารถต่อราคาได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็น เพราะจะมีการตั้งราคาไว้สูงมาก