วางแผน เที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง (Istanbul Travel Planning)

การวางแผนท่องเที่ยวนครอิสตันบูล (Istanbul Travel Planning) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และการเงินของประเทศตุรกี นครอิสตันบูลเป็นเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ในสองทวีป คือเอเชียและยุโรป เมืองซึ่งมีคาบสมุทรล้อมรอบ กลายเป็นท่าเรือธรรมชาติ ด้วยโกลด์เดนฮอร์น (Golden Horn, Haliç) ทางตอนเหนือ, บอสฟอรัส (Bosphorus) อยู่ทางทิศตะวันออก และทะเลมาร์มารา (Marmara Sea) อยู่ทางทิศใต้

สภาพภูมิอากาศ


นครอิสตันบูลมีภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นชื้น และมีหิมะตกในบางโอกาส ในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่มีความหลากหลายแบบนี้ จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของอิสตันบูล สามารถสัมผัสสภาพอากาศ ที่แตกต่างกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของฤดูร้อน 18-27 °C และอุณหภูมิจะสูงถึง 35 °C ในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปี

ส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาว 2-7 °C และอาจมีหิมะตก ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม โดยช่วงเวลาที่มีสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมที่สุดสำหรับท่องเที่ยว คือ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน) และต้นฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม)

กำหนดแผนท่องเที่ยวอิสตันบูล

Istanbul Travel Planning คุณสามารถวางแผนการท่องเที่ยวของคุณ โดยการหาข้อมูลในการท่องเที่ยวอิสตันบูล ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ Jointtravel.com และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google Search โดยใช้หลักไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ในโซนเดียวกัน หรือใกล้ๆ กัน และต้องระวังเรื่องของวันหยุดทำการ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นด้วย

การเข้าชม พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาปิ (Topkapı Palace) และพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace) จะใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต่อพระราชวัง รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia) ควรมาแต่เช้า เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวนาน และช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมากันมาก