วางแผนเที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง 5 วัน 4 คืน เที่ยวสนุกด้วยงบ 12,000 บาท บินจากเนเธอร์แลนด์

ไปเที่ยวอิสตันบูล ต้องทําวีซ่าไหมวางแผนเที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี สามารถไปเที่ยวอิสตันบูลและพำนักที่นั่นได้ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารเข้าเมืองอิสตันบูล วางแผนเที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2022 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศตุรกีไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้าประเทศ (รหัส HES) หรือแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ใบรับรองแพทย์หายจากติดเชื้อโควิด ผลการทดสอบแอนติเจนเป็นลบ หรือผลการทดสอบ PCR เป็นลบ คุณสามารถเดินทางเที่ยวในประเทศตุรกีได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็คข้อมูลเพิ่มเติมกับสายการบินที่เดินทางรวมไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลตุรกี

ฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia)

ฮาเกียโซเฟีย หรือมหาวิหารเซนต์โซเฟีย (ภาษาตุรกี: Ayasofya) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความสวยงามในเมืองอิสตันบูล ตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่าทางฝั่งยุโรปตะวันตกตรงข้ามกับจัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด ที่นี่เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ของโลก ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในหลายศตวรรษที่ผ่านมา รวมไปถึงภาพโมเสกพระจักรพรรดินีโซอีที่ยังคงเห็นได้ภายในตัวอาคารจนถึงปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสถานที่แห่งนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชม สำหรับผู้เข้าชมสุภาพสตรีควรเตรียมผ้าคลุมหัวและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ปกปิดไหล่และขา ด้านในอาคารปูด้วยพรมต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม (มีตู้ขนาดเล็กสำหรับวางรองเท้า) ในช่วงเวลาละหมาดเรามักจะเห็นผู้คนหนาแน่นในสถานที่แห่งนี้ ทางสุเหร่าอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ไม่ไปรบกวนการทำละหมาด (ยกเว้นการทำละหมาดใหญ่ในวันศุกร์)

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด (Sultan Ahmed Mosque)

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด หรือสุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ด (ภาษาตุรกี: Sultan Ahmet Camii) เป็นแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูลและรู้จักกันดีในชื่อ ‘มัสยิดสีน้ำเงิน’ (Blue Mosque) เนื่องจากผนังด้านในตกแต่งรอบล้อมด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าและหินอ่อนแกะสลักอย่างปราณีต ที่นี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับฮาเกียโซเฟีย สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการออกแบบจึงมีความใกล้เคียงกัน

ผู้เข้าชมสุภาพสตรีควรเตรียมผ้าคลุมหัวและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ปกปิดไหล่และขา ถ้าไม่ได้เตรียมมาทางมัสยิดมีผ้าคลุมให้ที่หน้าประตูทางเข้า ผู้เข้าชมชายควรสวมกางเกงที่คลุมเข่า และต้องถอดรองเท้าในการเข้าชมเนื่องจากพื้นปูด้วยพรม (มีถุงพลาสติกฟรีให้ใส่รองเท้า)