ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์สำคัญของตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่แบ่งเส้นระหว่างยุโรปและเอเชีย เป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทะเลมาร์มาราและทะเลดำ มีความยาวโดยประมาณ 32 กิโลเมตร ชื่อ “บอสฟอรัส” มาจากเทพปกรณัม Bous แปลว่า แม่วัว ในภาษากรีกโบราณ poros หมายถึงทางข้าม‘Bosphorus’ จึงมีความหมายว่า “ทางแม่วัวข้าม” แม่วัว…เคยเป็นหญิงงามที่มีชื่อว่า ไอโอ ซึ่งซุส ผู้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าไปมีสัมพันธ์ด้วย เมื่อเฮรา ซึ่งเป็นมเหสีของซุสรู้เรื่องเข้า ซุสจึงกลบเกลื่อนด้วยการสาปไอโอให้เป็นแม่วัว แต่เฮราผู้ชาญฉลาดได้ให้แมลงดูดเลือดต่อยไอโอที่สะโพกแล้วไล่เธอออกไปจากช่องแคบ

นอกเหนือจากความสวยงามที่เป็นหนึ่งในช่องแคบอันเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลกแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัส แห่งนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันศัตรูของประเทศตุรกี ตั้งแต่ในอดีตกาลจนมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวช่องแคบแห่งนี้ ว่ากันว่าแม้กระทั่งในยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ในสงคราม แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง

หากว่าท่านได้มา ทัวร์ตุรกี และมาเยือนถึง เมืองอิสตันบูล แล้ว หากท่านไม่ได้มานั่งเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงอิสตันบูล ซึ่งจุดที่น่าสนใจของช่องแคบบอสฟอรัสแห่งนี้ก็คือ สะพานข้ามช่องแคบที่มีอยู่สองสะพานด้วยกัน สะพานแรกสะพานบอสฟอรัส ถูกสร้างในปีค.ศ.1970 เพื่อเชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกัน ส่วนอีกสะพานหนึ่งคือสะพานสุลต่านเมห์เมตผู้พิชิต ถูกสร้างในปีค.ศ.1988 ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบแห่งนี้ และในปีค.ศ.1973 ได้มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ซึ่งนั่นยิ่งทำให้ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอิสตันบูล ที่หากนักทอ่งเที่ยวได้มา เที่ยวตุรกี แล้วย่อมไม่ควรพลาด