พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามและตุรกี (Turkish and Islamic Arts Museum)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามและตุรกี (Turkish and Islamic Arts Museum)

Turkish and Islamic Arts Museum (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ของจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) ในใจกลางนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1524

และเคยเป็นที่พำนักของ ปาร์กาลึ อีบราฮิม พาชา (Pargali Ibrahim Pasha, ค.ศ. 1493 – ค.ศ. 1536) ผู้เป็นมหาเสนาบดี แห่งจักรวรรดิออตโตมันคนแรก ในสุลต่านสุลัยมานผู้เกรียงไกร (Suleiman the Magnificent, ค.ศ. 1494 – ค.ศ. 1566) สุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันองค์ที่ 10 และเป็นสุลต่านที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดถึง 46 ปี

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเกี่ยวกับ การประดิษฐ์ตัวอักษรอิสลาม และบอกเล่าประวัติศาสตร์ ทางศิลปวัฒนธรรมผ่านโบราณวัตถุ ในแต่ละยุคของประเทศตุรกี ในอดีตตั้งแต่ยุคเริ่มต้น สมัยคริสเตียนและไบเซนไทน์ ในศตวรรษที่ 8, อาณาจักรเซลจุก (Seljuk, ศตวรรษที่ 11 ถึง 13) และจักรวรรดิออตโตมัน (ศตวรรษที่ 14 ถึง 20) ได้แก่ หนังสือโบราณเล่มใหญ่, กระเบื้อง, พรมสีสันลวดลายงดงาม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอื่นๆ

นอกจากนี้ที่บริเวณดาดฟ้า ของพิพิธภัณฑ์ฯ มีสวนเล็กๆ สำหรับการนั่งพักผ่อน และชมวิวในมุมกว้าง ของจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) ที่คุณสามารถมองเห็นมัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Camii), เสาโอเบลิสก์ของธีโอโดซีอุส (Obelisk of Theodosius) และเสาโอเบลิสก์วอลล์ (Walled Obelisk) ได้อีกด้วย