พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ดินแดนแห่งยุคแรกของคริสต์ศาสนา

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) - Pantip Boy

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Göreme Open-Air Museum) เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนคัปปาโดเซีย เป็นโบสถ์น้อยใหญ่ที่เกิดจากการขุดเจาะกลุ่มหินปล่องไฟนางฟ้าจนกลายเป็นโพรงถ้ำต่างๆ สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 3 ตลอดมาจนถึงศตวรรษที่ 12 ทำให้มีโบสถ์ขนาดเล็กและใหญ่เกิดขึ้นมากมายภายใน อุทยานแห่งชาติเกอเรเม่ (Göreme Historical National Park) ภายในโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโกที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซู และอัครสาวก รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น เป็นภาพเขียนหายากที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงทุกวันนี้