พระราชวังฤดูร้อนไอนาลี (Aynali Kavak )

พระราชวังฤดูร้อนไอนาลี (Aynali Kavak )

คาวัก แปลว่า พระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ฝั่งโกลเดนฮอร์น สร้างในศตวรรษที่ 17 เป็นหนึง่ในตัวอย่างสถาปัตยกรรมตุรกีดั้งเดิมที่งดงาม ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ใหญ่โตกว้างขวางมาก แต่ได้ทรุดโทรมคงเหลืออาคารที่เห็นในปัจจุบันเพียงอาคารเดียวไอนาลึยังได้ชื่อว่าเป็น “ Mirrored Poplar” หลังจากมีการติดตั้งกระจกที่เป็นของขวัญจากเวเนเชียนเมื่อปี ค. ศ. 1718 พระราชวังอึฮ์ลามูร์ (Ihlamur Karsi หรือ Ihlamur Pavillion )

สร้างขึ้นในศตวรษที่ 19 ชื่อของพระราชวังได้มาจากต้นลินเด็น ไม้ในตระกูลมะนาวที่มีอยู่มากมายในอุทยาน เดิมพระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่ชายเมือง แต่ปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้น จนพระราชวังใจกลางเมืองมีพลับพลาเมราซิมใช้เป็นสถานที่รัฐทำพิธีต่างๆ และมาอือเยท (Maiyet ) เป็นที่พักของเหล่าข้าราชบริพานในบางโอกาส