ที่เที่ยวอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีป

อิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) นั่นเอง

สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้อีสตันบูลมีเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ และเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ Travel Truelife เราเลยเจาะลึกอิสตันบูลกันมาว่า มีสถานที่ไหนที่น่าไปเที่ยวในอิสตันบูลกันบ้าง

วิหารเซนต์โซเฟีย (The Hagia Sophia Museum and Church)
เป็นอาคารหนึ่งที่สวยงามมากในอิสตันบูล และยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแชนไทน์ (Byzantine) ที่สำคัญมากอีกด้วย ที่นี่ถูกสร้างขึ้น 532 ปีก่อนศริสต์ศักราชในยุคจักรวรรดิ Justinian ที่ 1 เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา และยังเป็น 1 ใน 25 แลนด์มาร์ค ที่ต้องไปเที่ยวให้ได้ในปี 2015 ของ 2015 Travelers’ Choice : Tripadvisor อีกด้วย

สุเหร่าสุไลมานิเย (Suleymaniye Camii)
สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นผลงานชิ้นเอกของยอดสถาปนิกซีนัน เป็นสุเหล่าหลวงที่งดงามที่สุดในอิสตันบูล ที่นี่เป็นที่ฝังศพของสุลต่านสุไลมาน และอัครมเหสี