ชาวตุรกีและข้อห้ามซึ่งคุณควรรู้

ชาวตุรกีและข้อห้ามซึ่งคุณควรรู้

สังคมของชาวตุรกีเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นทั้งสายเลือดและเข้าพิธีแต่งงาน ด้วยการยึดถือธรรมเนียมอันยาวนานมาจากทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศประมาณ 90 % ยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือ คือ ชาวต่างชาติ ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ ผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัว

โดยในปัจจุบันมีความพยายามจากหลายๆฝ่ายส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันทั้งระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย โดยเริ่มจากผลักดันให้ผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ หากแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดฝังว่าผู้หญิงเป็นเพศด้อยกว่าทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ คุณอาจสัมผัสถึงความเป็นผู้นำของผู้ชายได้จากประเทศนี้

สิ่งที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกเรื่องหนึ่งของประชาชนชาวตุรกี ก็คือเรื่องศาสนา โดยชาวตุรกีกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลาม หากแต่ก็ไม่ได้มีความเคร่งครัดเหมือนฝั่งตะวันออกกลาง คุณอาจคลายความกังวลไปได้บ้าง เนื่องจากกลัวทำตัวไม่ถูก ผู้หญิงกับผู้ชายก็แต่งกายเฉกเช่นกับชาวตะวันตกทั่วไป

ประเทศตุรกีมีเมืองอันน่าไปสัมผัสอย่างอิสตันบูล ซึ่งถือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย และชาวตุรกีจะไม่ทำสัญลักษณ์มือ OK อย่างที่เราคุ้นชินกัน เพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องหยาบคาย อย่าเผลอไปทำในที่สาธารณะกันเชียว นอกจากนี้ ชาวตุรกีมักจะค่อยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัน เพราะผิดหลักการของศาสนา จึงทำให้หาสถานบันเทิงยากมาก อย่าไปร่ำร้องว่าอยากกินเครื่องดื่มสุรากลางสาธารณะเป็นอันขาด นอกจากนี้ กฎหมายของตุรกีมีความเข้มงวดชัดเจนเด็ดขาด นักท่องเที่ยวสามารถนำเข้าบุหรี่ได้เพียง 200 มวน , ซิการ์ 50 มวน , ยาสูบ 200 กรัม ไวน์หรือสุรา 1 ลิตร , น้ำหอม 5 ขวด รวมทั้งของขวัญจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 5,000 ลีรา , ยาเสพติด อีกทั้งห้ามนำโบราณวัตถุทุกประเภท ออกจากประเทศ