ความมั่งคั่งของอิสตันบูล Golden Horn อ่าวโกลเดนฮอร์น

โกลเด้นฮอร์น
ที่เที่ยวตุรกี อิสตันบูล Golden Horn อ่าวโกลเดนฮอร์น 

  อ่าวโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอิสตันบูลค่ะ มีลักษณะเป็นอ่าวรูปเขาสัตว์ เป็นทางเข้าหลักของ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosporus Strait) ในอิสตันบูล มีความสำคัญอย่างมากในยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์ และจักรวรรดิออตโตมัน กิจกรรมไฮไลท์ก็คือ การล่องเรือเที่ยวชมของฝากฝั่งของนคร 2 ทวีปแห่งนี้นั่นเอง