ข้อจำกัด การเดินทางและการเข้าประเทศตุรกี ปี 2022

ตุรกีเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมหรือไม่?

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ตุรกีเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชม ปัจจุบันคนจากทุกเชื้อชาติสามารถเยี่ยมชมประเทศได้หากตกอยู่ภายใต้ ข้อบังคับการเข้าเมือง กำหนดโดยตุรกี นักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

 • นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องพกพา หนังสือเดินทางและวีซ่า. พวกเขายังสามารถพกสำเนา eVisa เพื่อเดินทางมาตุรกีได้อีกด้วย
 • ผู้เข้าชมจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองด้วย อัพเดทสถานการณ์โรคระบาดล่าสุดของประเทศ พร้อมคำแนะนำการเดินทาง ประเทศได้พัฒนาข้อจำกัดการเดินทางอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน

มีใครถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปตุรกีเนื่องจากโรคระบาด?

การระบาดกระจายทั่ว

รัฐบาลตุรกีไม่ได้ห้ามมิให้บุคคลใดเดินทางไปตุรกี โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ทำบางอย่าง ข้อจำกัดตามจุดออกเดินทาง ของแต่ละบุคคล 

หากคุณมาจาก ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ดังนั้นผู้เข้าชมต้องตรวจสอบรายการห้ามการเดินทางล่าสุดก่อน นอกเหนือจากข้อจำกัดนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเช่นกัน ไม่ต้องขอวีซ่าหรือกับ eVisa ออนไลน์

พลเมืองจากบางประเทศจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อพวกเขามี วีซ่าสติ๊กเกอร์ธรรมดาซึ่งสามารถหาได้จาก a สถานทูตตุรกี. ซึ่งรวมถึง แอลจีเรีย คิวบา กายอานา คิริบาส ลาว หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย เมียนมาร์ นาอูรู เกาหลีเหนือ ปาเลา ปาปัวนิวกินี, และอื่น ๆ

อะไรคือโปรโตคอลการเข้าพิเศษของ Covid 19 ในตุรกี?

โปรโตคอลการเดินทางพิเศษของ Covid 19 ถูกตั้งขึ้นในประเทศเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตลอดจนนักท่องเที่ยวในตุรกี หากคุณต้องการได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในฐานะผู้มาเยือนต่างประเทศ คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการพิเศษของ Covid 19 ที่เราได้กล่าวถึงด้านล่าง –

 • กรอกแบบฟอร์มการเข้าประเทศก่อนเดินทางถึงประเทศ – 
 1. ผู้เข้าชมที่เข้ามาทุกคนที่มีอายุเกิน 6 ปีจะต้องกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เดินทางอย่างน้อยสี่วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะไม่ต้องทำเช่นเดียวกัน 
 2. แบบฟอร์มนี้มีขึ้นเพื่อ ติดต่อบุคคลที่พบผู้ที่ได้รับผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในแบบฟอร์มนี้ ผู้เข้าชมจะต้องจัดเตรียม ข้อมูลการติดต่อ พร้อมกับพวกเขา ที่อยู่ที่พักในตุรกี 
 3. แบบฟอร์มนี้สำหรับการเข้าประเทศตุรกีจะต้องกรอกทางออนไลน์ และกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสองสามนาที ผู้โดยสารจะต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องไปยังตุรกี และอีกครั้งหลังจากเดินทางมาถึงประเทศ ผู้เข้าชมต้องจำไว้ด้วยว่า ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องผ่าน Adana ได้ในขณะนี้จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป
 • คุณต้องผ่านการทดสอบ Covid 19 เชิงลบและมีเอกสารพิสูจน์เหมือนกัน –
 • ผู้โดยสารทุกคนที่มีอายุมากกว่า 12 ปี จะต้องแสดงเอกสารที่พิสูจน์ว่ามีผลตรวจเป็นลบในการทดสอบ Covid 19 เพื่อรับสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตุรกี พวกเขาสามารถเลือกระหว่างหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้ –
 1. การทดสอบ PCR ที่ได้รับใน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วันที่ผ่านมา
 2. การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว ได้รับใน 48 ชั่วโมงหรือ 2 วันที่ผ่านมา
 • อย่างไรก็ตาม ผู้มาเยี่ยมที่ได้รับวัคซีนและหายจากโรคครบถ้วนแล้ว จะได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาสามารถให้ทางเลือกใดทางหนึ่งจากสองทางเลือกต่อไปนี้ –
 1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน แสดงว่าได้รับยาครั้งสุดท้ายแล้ว อย่างน้อย 14 วันก่อนที่พวกเขาจะมาถึงประเทศปลายทาง
 2. ใบรับรองแพทย์ นั่นคือข้อพิสูจน์ของการฟื้นตัวเต็มที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ผู้เข้าชมต้องจำไว้ว่าพวกเขาคือ ผ่านการทดสอบ PCR จากการสุ่มตัวอย่างเมื่อพวกเขามาถึงตุรกี พวกเขาจะสามารถเดินทางต่อไปได้เมื่อเก็บตัวอย่างทดสอบแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตัวอย่างทดสอบออกมาด้วยผลบวกของเชื้อโควิด 19 พวกเขาจะได้รับการรักษาภายใต้ แนวทางที่กำหนดไว้สำหรับ Covid 19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศตุรกี

กฎเกณฑ์ในการเข้าสู่ตุรกีมีอะไรบ้างหากฉันมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

หากผู้โดยสารอยู่ใน ระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางไปตุรกี จะต้องยื่น ผลการทดสอบ PCR เชิงลบซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงในการเดินทางมาถึงประเทศ หากผู้มาเยี่ยมไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้อง กักตัวที่โรงแรมปลายทางเป็นเวลา 10 วันและออกค่าใช้จ่ายเอง อย่างไรก็ตาม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นจากกฎนี้

พลเมืองตุรกี เซอร์เบีย และฮังการี ผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ระบุชัดเจนว่าได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศของตนแล้ว จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ PCR หากพลเมืองตุรกี เซอร์เบีย และฮังการีอายุต่ำกว่า 18 ปีและมาพร้อมกับพลเมืองเซอร์เบียหรือตุรกี จะได้รับการยกเว้นจากกฎนี้ด้วย